Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Παραγωγή βασιλισσών


Επιλέγουμε ένα πλαίσιο με τον κατάλληλο γόνο...

...με τον οποίο κάνουμε εμβολιασμό......και όταν σφραγισθούν τα βασιλικά κελιά ή μαναστάσια (κατά τον κύρ Νίκο)......τα τοποθετούμε σε
κλουβιά......και αμέσως στην ειδική
μηχανή εκκόλαψης......μέχρι τον ερχομό τους στο
μάταιο κόσμο μας...
...όταν δε εξέλθουν όλες, είναι έτοιμες για τα
κυψελίδια σύζευξης όπου θα γονιμοποιηθούν
με φυσικό τρόπο.