Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Μελιτοεξαγωγέας-Radial Honey Extractor.

Με την μηχανή απολεπισμού ήταν επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής του μελιτοεξαγωγέα των 6 πλασίων (1η φωτο το "καλάθι"),και έτσι αναγκάσθηκα να τον μετατρέψω σε ακτινωτό (RADIAL) των 24 πλαισίων.Βέβαια εκτός από το μηχανικό μέρος χρειάσθηκε και  παρέμβαση στον ηλεκτρικό τομέα (μοτέρ),καθ΄όσον χρειάζεται κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις (αριστερά-δεξιά).Αυτό έγινε με την βοήθεια ενός διακόπτη.