Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Μελιτοεξαγωγέας-Radial Honey Extractor.

Με την μηχανή απολεπισμού ήταν επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής του μελιτοεξαγωγέα των 6 πλασίων (1η φωτο το "καλάθι"),και έτσι αναγκάσθηκα να τον μετατρέψω σε ακτινωτό (RADIAL) των 24 πλαισίων.Βέβαια εκτός από το μηχανικό μέρος χρειάσθηκε και  παρέμβαση στον ηλεκτρικό τομέα (μοτέρ),καθ΄όσον χρειάζεται κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις (αριστερά-δεξιά).Αυτό έγινε με την βοήθεια ενός διακόπτη.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Μία καλή είδηση για τους πάσχοντες από Οστεοαρθρίτιδα!

Osteoarthritis Knee Pain

Could a bee's sting help take the sting out of arthritis knee pain? We're doing research to find out!

Radiant Research is conducting a clinical research study of an investigational medication for arthritis made from bee venom. To qualify for this study you must have arthritis of the knee and take a prescription or over-the-counter pain medication. Qualified participants will receive all study-related care and investigational medication at no cost and may be compensated up to $200 for their time and travel.

Call Mon-Fri for more information,
1-866-818-3254
8527 Village Dr., Suite 207-E, San Antonio, TX
http://www.radiantresearch.com/
E-Mail: antoinettevelez@radiantresearch.com

Το παραπάνω κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Apitherapy News (Μελισσοθεραπεία) και με μία  πρόχειρη μετάφραση απευθύνεται σε όσους πάσχουν από την ανωτέρω νόσο και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κλινική έρευνα στο Σαν Αντώνιο των ΗΠΑ.
Οσοι γνωρίζουν την αγγλική μπορούν να τύχουν πληρέστερης ενημέρωσης.